Владимир Ичков

Реквизитер

Роден во 1975 година во Струмица. Завршено средно образование. Во Струмичкиотј театар вработен од 2022 година.