Горан Енимитев

Суфлер

Роден во 1987 година во Струмица. Завршено гимназиско образование. Во Струмичкиот театар вработен од 2019 година.