Историјат, праизведби и награди

РЕПЕРТОАРОТ НИЗ ГОДИНИТЕ

 

1949

 1. БЕГАЛКА (Васил Иљоски), режија Димитар Колчаков – премиера на 1 мај 1949 (56 изведби ‒ 8.797 гледачи)
 2. СОМНИТЕЛНО ЛИЦЕ (Б. Нушиќ), реж. Димитар Колчаков – 25 мај 1949 (39 изведби ‒ 11.753 гледачи)
 3. ПЕЧАЛБАРИ (Антон Панов), реж. Коле Чашуле – 5 ноември 1949 (102 изведби ‒ 28.518 гледачи)

1950

 1. НАРОДЕН ПРАТЕНИК (Б. Нушиќ), реж. Димитар Колчаков и Дивна Гаврилова – 7 јануари 1950 (9 изведби ‒ 1.879 гледачи)
 2. ВТОРО ПРИШЕСТВИЕ (Петре Прличко), реж. Димитар Колчаков – 16 февруари 1950 (4 изведби ‒ 1.146 гледачи)
 3. КРАЛОТ НА БЕТАЈНОВА (Иван Цанкар), реж. Димитар Колчаков – 1 мај 1950 (11 изведби ‒ 12.850 гледачи)
 4. ЖЕНИДБА (Н.В. Гогољ) реж. Димитар Колчаков – 29 јуни 1950 (41 изведби ‒ 10.751 гледачи)
 5. ВИСТИНКО И ПРАВЕТКО (Н. Солдатов), реж. Гиго Вета – 5 ноември 1950 (10 изведби ‒ 2.670 гледачи)
 6. ИЗМАМА (М. Глишиќ), реж. Димитар Колчаков – 29 ноември 1950 (7 изведби ‒ 1.107 гледачи)
 7. СИЛЈАН ШТРКОТ (Петре Прличко), реж. Димитар Колчаков – 28 декември 1950 (6 изведби ‒ 833 гледачи)

 

1951

 1. ШУМСКА ДРУЖБА (Славко Јаневски), реж. Гиго Вета – 11 февруари 1951 (5 изведби ‒ 494 гледачи)
 2. ЖАЛОСТ НА ИНФОРМБИРОВСКАТА ФАМИЛИЈА (Петре Прличко и Н. Солдатов), реж. Петре Прличко – 16 февруари 1951 изведби (3 изведби ‒ 1.040 гледачи)
 3. ЧОРБАЏИ ТЕОДОС (Васил Иљоски), реж. Димитар Колчаков – 4 март 1951 (28 изведби ‒ 7.885 гледачи)
 4. ВЕСЕЛА ВЕЧЕР (Јован Јовановиќ- Змај), реж. Сандо Монев – 1 април 1951 (6 изведби ‒ 1.096 гледачи)
 5. АНТИЦА (Ристо Крле), реж. Димитар Колчаков – 11 мај 1951 (32 изведби ‒ 10.129 гледачи)
 6. УДАРНА БРИГАДА (А. Ингалиќ), реж. Гиго Вета – 19 септември 1951 (2 изведби ‒ 510 гледачи)
 7. ПОП ЌИРО И ПОП СПИРО (Стеван Сремац, реж. Димитар Колчаков – 11 октомври 1951 (54 изведби ‒ 13.152 гледачи)
 8. СЕЛСКАТА УЧИТЕЛКА (С. Ранковиќ), реж. Алеко Протогеров – 29 ноември 1951 (6 изведби ‒ 1.364 гледачи)
 9. СНЕЖАНА (Петре Прличко) реж. Сандо Монев – 29 декември 1951 (4 изведби ‒ 159 гледачи)

1952

 1. УЖАЛЕНА ФАМИЛИЈА (Б. Нушиќ), реж. Петре Прличко – 21 февруари 1952 (23 изведби ‒ 6.197 гледачи)
 2. ДВА СПРЕМА ЕДЕН (Васил Иљоски), реж. Алеко Протогеров – 16 април 1952 (4 изведби ‒ 664 гледачи)
 3. ВЕСЕЛА СКАЗНА (С. Маловиќ), реж. Сандо Монев – 22 мај 1952 (8)
 4. ПОКОНДИРЕНА ТИКВА (Ј.С. Поповиќ), реж. Д. Колчаков – 8 јуни 1952 (33 изведби ‒ 6.913 гледачи)
 5. ПРИНЦОТ И ВЕШТЕРКИТЕ (В. Манток), реж. Г. Вета – 30 септември 1952 (18)
 6. ИЗБИРАЧКА (К. Трифковиќ), реж. Д. Колчаков – 10 октомври 1952 (3 изведби ‒ 566 гледачи)

1953

 1. МИРАНДОЛИНА (К. Голдони), реж. Д. Колчаков – 11 јануари 1953 (6 изведби ‒2.143 гледачи)
 2. КИР ЈАЊА (Ј.С. Поповиќ), реж. Д. Колчаков – 8 февруари 1953 (13 изведби ‒ 3.763)
 3. ЗЛОБНА ЖЕНА (Ј.С. Поповиќ), реж. С. Монев – 28 март 1953 (29 изведби ‒ 8.546 гледачи)
 4. СКИТНИК (В. Ефтимиу), реж. Д. Колчаков – 1 мај 1953 (7 изведби ‒ 2.275 гледачи)
 5. ДВЕ ДУЗИНИ ЦРВЕНИ ТРЕНДАФИЛИ (А. Бенедект) реж. Д. Колчаков – 25 изведби мај 1952 (3 ‒ 766 гледачи)
 6. ХОЛИВУД (Р. Невјеров), реж. Стојан Гогов – 7 јуни 1953 (4 изведби ‒ 1350 гледачи)
 7. ЧЕСТ (В. Иљоски), реж. Д. Колчаков – 11 октомври 1953 (34 изведби ‒ 8.246 гледачи)
 8. СЕВДАХОТ НА РАСИМ (А. Мурат-Беговиќ), реж. Д. Колчаков – 15 ноември 1953 (5=1.752)
 9. БОГ ДА А ПРОСТЕ ТЕТА (Н. Икономов), реж. Д. Колчаков – 11 декември 1953 (65 изведби ‒ 20.316 гледачи)

1954

 1. ЗУЛУМЌАР (С. Ќоровиќ), реж. Иван Цурев и Сандо Монев – 17 јануари 1954 (6 изведби ‒ 1.958 гледачи)
 2. ПОМЛАДАТА СЕСТРА (Џ. Кодоров и Џ. Филдс), реж. Сандо Монев – 21 февруари 1954 (8 изведби ‒2 437 гледачи)
 3. ИВКОВА СЛАВА (С. Сремац), реж. Д. Колчаков – 25 март 1954 (45 изведби ‒11.120 гледачи)
 4. ХУМОРИСТИЧНА ВЕЧЕР (Б. Нушиќ), реж. С. Монев – 8 април 1954 (4578)
 5. МРТВИТЕ НЕ ПЛАЌААТ ДАНОК (Н. Манцари), реж. Александар Думов – 2 мај 1954 (27 изведби ‒ 6.054 гледачи)
 6. ШКОЛА ЗА ЖЕНИ (Ж.Б. Молиер), реж. Д. Колчаков и А. Думов – 17 јуни 1954 (1 изведби ‒ 199 гледачи)
 7. ВЛАСТ (Б. Нушиќ), реж. Д. Колчаков – 23 јуни 1954 (19 изведби ‒ 5.489 гледачи)
 8. МОНСЕРАТ (Е. Роблес), реж. Д. Колчаков – 1 октомври 1954 (5 изведби ‒ 1.035 гледачи)
 9. ЗАСПАНАТА УБАВИЦА (Браќа Грим), реж. С. Монев – 17 ноември 1954 (12)
 10. ЖЕНАЧКА И МАЖАЧКА (Ј.С. Поповиќ), реж. Д. Колчаков – 1 декември 1954 (28 изведби ‒ 6.846 гледачи)

1955 

 1. ЗАЕДНИЧКИ СТАН (Д. Добричанин), реж. Д. Колчаков – 9 јануари 1955 (29 изведби ‒ 7.603 гледачи)
 2. МАКЕДОНСКА КРВАВА СВАДБА (Војдан Чернодрински), реж. Д. Колчаков – 13 февруари 1955 (34 изведби ‒ 9.644 гледачи)
 3. ГОСПОЃА МИНИСТЕРКА (Б. Нушиќ) реж. Д. Колчаков – 27 март 1955 (4 изведби ‒1.034 гледачи)
 4. ГОЛТАРИ (П. Прличко), реж. Љубиша Трајковски – 2 мај 1955 (5 изведби ‒ 1.022)
 5. БЕЗ ВИНА ВИНОВНИ (Н. Островски), реж. Ацо Алексов – 8 септември 1955 (4 изведби ‒ 979 гледачи)
 6. ДОН ЖУАН (Ж.Б. Молиер), реж. А. Алексов – 2 октомври 1955 (4 изведби ‒ 854 гледачи)
 7. ФАМИЛИЈА БЛО (Љ. Бобиќ), реж. Д. Колчаков – 6 декември 1955 (13 изведби ‒ 2.435 гледачи)

1956

 1. ЗОНА ЗАМФИРОВА (С. Сремац), реж. С. Монев – 7 јануари 1956 (26 изведби ‒ 7.564 гледачи)
 2. ДОБРИОТ ВОЈНИК ШВЕЈК (Јарослав Хашек), реж. А. Алексов – 18 февруари 1956 (4 изведби ‒ 1.670 гледачи)
 3. КАРЛОВА ТЕТКА И МОМИНИ СОЛЗИ (М. Даниќ), реж. С. Монев – 18 март 1956 (2 изведби ‒ 406 гледачи)
 4. ДОХОДНО МЕСТО (Н. Островски), реж. А. Алексов – 4 април 1956 (4 изведби ‒ 731 гледачи)
 5. МАНДЕ (Марин Држиќ), реж. А. Алексов – 11 октомври 1956 (7 изведби ‒ 1.467 гледачи)
 6. ЛАЖА И ПАРАЛАЖА (Ј. Стерија-Поповиќ), реж. Иван Цурев и Сандо Монев – 11 ноември 1956 (8 изведби ‒ 1.456 гледачи)
 7. МОНСЕРАТ (Е. Роблес), реж. Благоја Андреев – 23 декември 1956 (15 изведби ‒ 1.035 гледачи)

1957

 1. БЕГАЛКА (В. Иљоски), реж. Тодор Николовски – 18 јануари 1957 (14)
 2. ПАТ ВО ЗЛОЧИН (М. Крањец), реж. А. Алексов – 3 февруари 1957 (4 изведби ‒ 783 гледачи)
 3. НОЌИ НА ГНЕВОТ (А. Салакру), реж. А. Алексов – 15 февруари 1957 (4 изведби ‒ 444 гледачи)
 4. МИЛИОНЕРОТ (Ј. Јовков), реж. Стојан Гогов – 3 март 1957 (7 изведби ‒ 1.549 гледачи)
 5. КОШТАНА (Борисав Станковиќ), реж. А. Думов – 7 април 1957 (17 изведби ‒ 4.531 гледачи)
 6. МЛАДОЖЕНЕЦОТ ОД АМЕРИКА (М. Јеврин), реж. С. Монев – 3 јуни 1957 (4 изведби ‒654 гледачи)
 7. ЛУЃЕ (В. Суботиќ), реж. А. Думов – 15 септември 1957 (6 изведби ‒ 1.042 гледачи)
 8. ЖАКЛИНА (А. Бисон), реж. А. Алексов – 22 септември 1957 (6 изведби ‒ 1.548 гледачи)
 9. СО СИЛА ЛЕКАР (Ж.Б. Молиер), реж. А. Думов – 3 ноември 1957 (5 изведби ‒ 1.158 гледачи)
 10. ЛАЖЛИВЕЦ (К. Голдони), реж. Живко Вртев – 29 декември 1957 (изведби ‒ 2.911 гледачи)

1958

 1. СВЕКРВА (А. Страшимировиќ), реж. Ѓорги Шаламанов – 19 јануари 1958 (9 изведби ‒ 2.517 гледачи)
 2. ЏАФЕР-БЕГОВИЦА (Р. Филиповиќ), реж. А. Думов – 23 февруари 1958 (15 изведби ‒ 4.600)
 3. МЕЛОДИЈА НА СРЦАТА (Ј. Грегорац), реж. Ѓорѓи Македонски – 29 мај 1958 (4 изведби ‒ 1.150 гледачи)
 4. КРУГ СО КРЕДА (Е. Клобунд), реж. Стојан Гогов – 1 октомври 1958 (11 изведби ‒ 2.826 гледачи)
 5. ДОСЕТЛИВАТА ДЕВОЈКА (Лопе де Вега), реж. А. Алексов – 19 октомври 1958 (12 изведби ‒ 2.368 гледачи)
 6. ДНЕВНИКОТ НА АНА ФРАНК (Ф. Алберт), реж. А. Алексов – 16 ноември 1958 (10 изведби ‒ 2.137 гледачи)
 7. ШАРЕНАТА ТОПКА (И. Торкар), реж. А. Алексов – 29 ноември 1958 (12)
 8. ОПАСНА КРИВИНА (Џ. Присли), реж. А. Алексов – 21 декември 1958 изведби ‒ 563 гледачи)

1959

 1. АЈША (С. Ќоровиќ), реж. А. Думов – 4 февруари 1959 (12 изведби ‒ 3.512 гледачи)
 2. ПОКОЈНИК (Б. Нушиќ), реж. Стојан Гогов – 8 март 1959 (14 изведби ‒ 2.963 гледачи)
 3. НИКОЛЕТИНА БУРСАЌ (Бранко Ќопиќ), реж. А. Алексов – 19 април 1959 (7 изведби ‒ 1.714 гледачи)
 4. МЛАДОСТА ПРЕД СУД (Е. Скриб), реж. Стојан Гогов – 6 мај 1959 (1 изведби ‒ 200 гледачи)
 5. СКРОТЕНА БЕС (В. Шекспир), реж. А. Алексов – 13 септември 1959 (9 изведби ‒ 2.367 гледачи)
 6. ЧОВЕКОТ ОД МАРС (Д. Добричанин), реж. А. Думов – 8 октомври 1959 (14)
 7. БЕЛАТА СНЕГУЛКА И ЦРВЕНИОТ ТРЕНДАФИЛ (М. Минер), реж. С. Монев – 13 ноември 1959 (4 изведби ‒ 444 гледачи)
 8. АЛЕКСАНДРА (Томе Арсовски), реж. Чедо Христов – 29 ноември 1959 (7 изведби ‒ 1.302 гледачи)
 9. ГРЕВОВИ НА ЉУБОВТА (А. Алексов), реж. Ацо Алексов – 20 декември 1959 (5 изведби ‒ 1.643 гледачи)

1960

 1. ПОГЛЕД ОД МОСТОТ (Артур Милер), реж. А. Алексов – 31 јануари 1960 (6 изведби ‒ 2.000 гледачи)
 2. КЕКЕЦ (В. Маниќ), реж. С. Монев – 12 февруари 1960 (9 изведби ‒ 2.300 гледачи)
 3. САМЦИ (Ј. Кулунџиќ), реж. А. Алексов – 29 февруари 1960 (4 изведби ‒ 627 гледачи)
 4. СКРЖАВЕЦ (Ж.Б. Молиер), реж. С. Гогов – 10 април 1960 (7 изведби ‒ 1.299 гледачи)
 5. МОЕТО БЕБЕ (М. Мејо), реж. Чедо Христов – 22 мај 1960 (14 изведби ‒ 2.522 гледачи)
 6. СРЕЌА И КРАДЦИ (М. Мисаиловиќ), реж. А. Алексов – 12 јуни 1960 (14 изведби ‒ 4.615 гледачи)
 7. КОПНЕЖИ ПОД БРЕСТОВИТЕ (Јуџин О’ Нил), реж. А. Алексов – 9 октомври 1960 (5 изведби ‒ 941 гледачи)
 8. СНЕЖАНА И СЕДУМТЕ ЏУЏИЊА (В. Рабадан), реж. С. Монев – 19 ноември 1960 (28 изведби ‒ 7.281 гледачи)
 9. ЖОРЖ ДАНДЕН ( Ж.Б. Молиер), реж. С. Гогов – 26 ноември 1960 (8= изведби ‒ 1.317 гледачи)
 10. СВАДБЕНО ПАТУВАЊЕ БЕЗ МЛАДОЖЕНЕЦ (К. Денц), реж. С. Гогов – 25 декември 1960 (7 изведби ‒ 1.881 гледачи)

 

1961

 1. ОБИДИ СЕ ВО НАДЕЖ (Бранко Ставрев), реж. Бранко Ставрев – 5 февруари 1961 (3 изведби ‒ 856 гледачи)
 2. ВОЛШЕБНОТО ГУСЛЕ (В. Рабадан), реж. С. Монев – 7 февруари 1961 (5 изведби ‒ 1.553 гледачи)
 3. КОГА ЖЕНАТА Е НЕМА (непознат автор), реж. С. Гогов – 19 март 1961 (5 изведби ‒ 900 гледачи)
 4. ЛУСИ КРАУН (И. Шо), реж. Бранко Ставрев – 19 ноември 1961 (4 изведби ‒ 1.078 гледачи)
 5. КОНКУРС (М. Митровиќ), реж. С. Гогов – 10 декември 1961 (15 изведби ‒ 3.539 гледачи)

1962

 1. НЕСРЕЌНИОТ ЕВРЕМ (М. Тасиќ), реж. Ч. Христов – 7 јануари 1962 (5 изведби ‒ 910 гледачи)
 2. ВИЛА ЛАЛА (В. Суботиќ), реж. Чедо Христов – 11 февруари 1962 (7 изведби ‒ 1.668 гледачи)
 3. ПЕСНА (Оскар Давичо), реж. Ч. Христов – 10 јуни 1962 (2 изведби ‒ 300 гледачи)
 4. ЃАВОЛШТИНИТЕ НА СКАПЕН (Ж.Б. Молиер), реж. А. Алексов – 23 септември 1962 (14 изведби ‒ 3.216 гледачи)
 5. ЧАСОВИ НА ОЧАЈУВАЊЕ (Џ. Хејс), реж. Б. Ставрев – 21 октомври 1962 (5 изведби ‒ 771 гледачи)
 6. ЗАЈКО НАДУЕНКО (Ш. Шка), реж. С. Монев – 23 ноември 1962 (4 изведби ‒ 1.353 гледачи)
 7. БОРЈАНА (Ј. Јовков), реж. Б. Ставрев – 10 декември 1962 (15 изведби ‒ 4.273 гледачи)

1963

 1. ЉУБОВТА Е ТАКВА (Павел Кохоут), реж. Саша Маркус – 3 февруари 1963 (8 изведби ‒ 2.076 гледачи)
 2. ДОЛГИОТ, ДОЛГОГЛЕДИОТ И МЕШКО (М. Широла, реж. С. Гогов – 1 март 1963 (58 изведби ‒ 16.427 гледачи)
 3. ТРИ АНГЕЛИ (С. и Б. Спевк), реж. Ч. Христов – 14 април 1963 (3 изведби ‒ 928 гледачи)
 4. ИЗГУБЕНАТА ПРИНЦЕЗА И ПРИНЦОТ – 10 мај 1963 (21 изведби ‒ 5.624)
 5. НЕДОРАЗБИРАЊЕ (Албер Ками), реж. Б. Ставрев – 12 мај 1963 (3 изведби ‒ 527 гледачи)
 6. ЛУЃЕ И КУЧИЊА (Назим Хикмет), реж. С. Маркус – 9 јуни 1963 (5 изведби ‒ 1.710 гледачи)
 7. ЛЕТО (Б. Ставрев), реж. Б. Ставрев – 31 септември 1963 (14)
 8. СВЕТ (Б. Нушиќ), реж. С. Маркус – 28 октомври 1963 (6)
 9. ЦРВЕНКАПА (В. Рабадан), реж. С. Монев – 26 ноември 1963 (2 изведби ‒ 473 гледачи)
 10. ИВКОВА СЛАВА (С. Сремац), реж. А. Алексов – 13 декември 1963 (5)
 11. НОВОГОДИШНА ВЕЧЕР (колаж), реж. С. Монев – 30 декември 1963 (2)

1964

 1. МАТУРАНТИ (Ж.А. Лакур), реж. Б. Ставрев – 14 февруари 1964 (11)
 2. МАЧОРОТ ВО ЧИЗМИ (Шарл Перо), реж. С. Монев – 16 февруари 1964 (6)
 3. УЛИЧНИ МУЗИКАНТИ (Шурек и Ласман), реж. Б. Ставрев – 1 март 1964 (47 изведби ‒ 10.369 гледачи)
 4. КУЛА ВАВИЛОНСКА (Д. Роксандиќ), реж. Б. Ставрев – 6 април 1964 (8)
 5. ИНТРИГА И ЉУБОВ (Фридрих Шилер), реж. Димитар Христов – 15 мај 1964 (8)
 6. СТАПИЦА ЗА БЕСПОМОШЕН ЧОВЕК (Р. Томас), реж. А. Алексов – 11 октомври 1964 (19 изведби ‒ 5.339 гледачи)
 7. НАШИОТ РЕВИЗОР (С. Сремац), реж. С. Монев – 20 ноември 1964 (4)

1965

 1. ЧУДАК (Назим Хикмет), реж. С. Маркус – 10 јануари 1965 (5 изведби ‒ 1.063 гледачи)
 2. ХАЈДИ (В. Рабадан), реж. С. Гогов – 28 февруари 1965 (13 изведби ‒ 4.312 гледачи)
 3. ЈАС, ДАНИЛО (Д. Сушиќ и М. Митровиќ), реж. Радосав Дориќ – 21 март 1965 (12 изведби ‒ 3.321 гледачи)
 4. ВЕНЧАНИЦА (Е. Киш), реж. Александар Ковачевиќ – 30 април 1965 (7 изведби ‒ 1.753)
 5. ОДАМ НА ЛОВ (Ж. Фејдо), реж. А. Ковачевиќ – 12 септември 1965 (19 изведби ‒ 4.019 гледачи)
 6. БЕЛЕГ (Ј. Лешиќ), реж. А. Алексов – 5 декември 1965 (7 изведби ‒ 1.557 гледачи)
 7. АЛАДИН И ВОЛШЕБНАТА ЛАМБА (В. Рабадан), реж. С. Монев – 26 декември 1965 (42 изведби ‒ 10.788 гледачи)

1966

 1. ЃАВОЛОТ И ЧЕВЛАРОТ (В. Рабадан), реж. С. Монев – 16 март 1966 (12 изведби ‒ 6.252 гледачи)
 2. ДУБРОВНИЧКИ ЃАВОЛШТИНИ (Марин Држиќ), реж. А. Думов – 26 април 1966 (3 изведби ‒ 890 гледачи)
 3. ПЕТ ВЕЧЕРИ (А. Волоѓин), реж. А. Алексов – 5 јуни 1966 (12)
 4. ЧОВЕКОТ И ГЕНИЈОТ (повеќе автори), реж. С. Монев – 10 септември 1966 (2)
 5. УЧЕНИКОТ НА ЃАВОЛОТ (Бернард Шо), реж. Вукан Јовановиќ – 25 септември 1966 (10 изведби ‒ 3.245 гледачи)
 6. СОМНИТЕЛНО ЛИЦЕ (Б. Нушиќ), реж. В. Јовановиќ – 23 октомври 1966 (9)
 7. ПЕПЕЛАШКА (Ј. Кушин), реж. С. Монев – 24 ноември 1966 (30 изведби ‒ 9.165 гледачи)
 8. ЧОРБАЏИ ТЕОДОС (В. Иљоски), реж. А. Думов – 23 декември 1966 (8)

1967

 1. ЛАЖЛИВЕЦ (К. Голдони), реж. А. Алексов – 19 февруари 1967 (13)
 2. ПЕЧАЛБАРИ (Антон Панов), реж. А. Думов – 23 април 1967 (11)
 3. ЖИВОТ ВО МОИТЕ РАЦЕ (П. Устинов), реж. Б. Ставрев – 19 мај 1967 (9)
 4. ТАЊА (А. Арбузов), реж. Б. Ставрев – 17 септември 1967 (7 изведби ‒ 1.681 гледачи)
 5. СКАЗНА ЗА ЦАРОТ И ОВЧАРОТ (Б. Трифуновиќ), реж. С. Монев – 20 септември 1967 (237 изведби ‒ 690 гледачи)
 6. БОГ ДА А ПРОСТЕ ТЕТА (Н. Икономов), реж. С. Гогов – 22 октомври 1967 (15)
 7. ГАВРАН (К. Гоци), реж. С. Гогов – 14 декември 1967 (11)

1968

 1. ФАМИЛИЈА БЛО (Љ. Бобиќ), реж. А. Думов – 21 јануари 1968 (8)
 2. ЗЛАТНАТА РИПКА (А.С. Пушкин), реж. С. Монев – 6 февруари 1968 (31 изведби ‒ 10.927 гледачи)
 3. ИТРАТА ВДОВИЦА (К. Голдони), реж. Димитар Христов – 25 февруари 1968 (10 изведби ‒ 1.795 гледачи)
 4. РАЗВОЈНИОТ ПАТ НА БОРО ШНАЈДЕР (А. Поповиќ), реж. Љуба Милошевиќ – 31 март 1968 (3 изведби ‒ 487 гледачи)
 5. ВОЛШЕБНИКОТ ОД ОЗ (В. Рабадан), реж. С. Монев – 18 септември 1968 (23 изведби ‒ 5.254 гледачи)
 6. СМЕА НИЗ СОКАЦИТЕ (Кочо Урдин), реж. Б. Ставрев – 22 декември 1968 (16)

1969

 1. ПТИЦИ БЕЗ ЈАТО (Д. Роксандиќ), реж. Љ. Милошевиќ – 5 октомври 1969 (3 изведби ‒ 605 гледачи)
 2. ТРАМВАЈОТ НАРЕЧЕН ЖЕЛБА (Тенеси Вилијамс), реж. Б. Ставрев – 23 ноември 1969 (13 изведби ‒ 2.484 гледачи)
 3. ПОКОНДИРЕНА ТИКВА (Ј.С. Поповиќ), реж. А. Думов – 5 декември 1969 (8)

1970

 1. БЕГАЛКА (В. Иљоски), реж. А. Думов – 18 јануари 1970 (36 изведби ‒ 7.433 гледачи)
 2. ЗЕМЈА ВО КОЈА НЕ СЕ СТИГНУВА (О. Николова), реж. С. Монев – 23 февруари 1970 (12 изведби ‒ 2.790 гледачи)
 3. Д-Р (Б. Нушиќ), реж. С. Маркус – 8 март 1970 (11 изведби ‒ 3.143 гледачи)
 4. КОШТАНА (Б. Станковиќ), реж. С. Гогов – 4 април 1970 (6 изведби ‒ 1.230 гледачи)
 5. СНЕЖАНА И СЕДУМТЕ ЏУЏИЊА, реж. С. Монев – 31 мај 1970 (23 изведби ‒ 5.443 гледачи)
 6. УКРАДЕНИОТ ПРИНЦ И ПРИНЦЕЗАТА (Д. Тотеро), реж. С. Монев – 23 септември 1970 (18 изведби ‒ 4.938 гледачи)
 7. МАГАРЕ (Ж. Фејдо), реж. Б. Андреев – 10 октомври 1970 (17 изведби ‒ 4.060 гледачи)
 8. ТРИТЕ ВОЛШЕБНИ КУЧИЊА (Н.С. Греј), реж. С. Монев – 25 ноември 1970 (9 изведби ‒ 1.839 гледачи)
 9. ГЛУВЧЕВА ПАТЕКА (М. Ѓорваш), реж. С. Гогов – 20 декември 1970 (20 изведби ‒ 3.797 гледачи)

 

1971

 1. ДАМКИ (Кочо Урдин), реж. Б. Ставрев – 13 февруари 1971 (13 изведби ‒ 3.389 гледачи)
 2. ВОЛШЕБНОТО ОГЛЕДАЛО (С. Монев), реж. С. Монев – 10 март 1971 (7 изведби ‒ 1.380 гледачи)
 3. РОБОТ И АГАТА (Војдан Чернодрински, реж. А. Думов – 28 март 1971 (27 изведби ‒ 5.598 гледачи)
 4. ГАЛЕБ (А.П. Чехов), реж. Б. Андреев – 25 април 1971 (3 изведби ‒ 247 гледачи)
 5. ПРАВ ВО ОЧИТЕ (Е. Лабиш), реж. Б. Ставрев – 5 септември 1971 (15 изведби ‒ 3.035)
 6. ЖАН ВАЛЖАН (Виктор Иго), реж. С. Монев – 14 септември 1971 (17 изведби ‒ 3.512 гледачи)
 7. ХОДЛ ДЕ БОДЛ (А. Гренданаус), реж. С. Монев – 19 октомври 1971 (28 изведби ‒ 8.432 гледачи)
 8. ПОКОНДИРЕНА ТИКВА (Ј.С. Поповиќ), реж. А. Думов – 5 декември 1971 (24 изведби ‒ 4.646 гледачи)

1972

 1. СКУП (Марин Држиќ), реж. Б. Ставрев – 23 јануари 1972 (23 изведби ‒ 6.452 гледачи)
 2. ТУТУНСКИ ПАТ (Ерскин Колдвел), реж. Б. Ставрев – 14 март 1972 (17 изведби ‒ 4.987 гледачи)
 3. ХРАБРИОТ КРОЈАЧ (О. Николова), реж. С. Монев – 8 април 1972 (17)
 4. ЕЛЕКТРА (Софокле), реж. Д. Христов – 28 мај 1972 (22)
 5. БУМЕРАНГ (Томе Арсовски), реж. А. Алексов – 19 септември 1972 (26)
 6. МАКЕДОНСКА КРВАВА СВАДБА (В. Чернодрински), реж. А. Думов – 15 ноември 1972 (12)
 7. ПРАВЕДНИК (М. Христовски), реж. С. Монев – 27 декември 1972 (6 изведби ‒ 1.230 гледачи)

1973

 1. ПЕЧАЛБАРИ (Антон Панов), реж. Б. Андреев – 27 јануари 1973 (5)
 2. СПИРИТИСТИЧКА СЕАНСА (З. Богоев), реж. С. Гогов – 15 февруари 1973 (23 изведби ‒ 4.916 гледачи)
 3. ПРОТЕКЦИЈА (Б. Нушиќ), реж. С. Монев и С. Гогов – 18 март 1973 (17 изведби ‒ 3.868 гледачи)
 4. СМРТТА НА ТАРЕЛКИН (А.В. Сухово-Кобилин), реж. Б. Ставрев – 9 јуни 1973 (12 изведби ‒ 3.716 гледачи)
 5. МЕДЕЈА (Р. Џеферс), реж. Д. Христов – 28 октомври 1973 (21 изведби ‒ 4.723 гледачи)
 6. АЛАДИН И ВОЛШЕБНАТА ЛАМБА (В. Рабадан), реж. С. Монев – 5 ноември 1973 (12)

1974

 1. ЧЕСТ (В. Иљоски), реж. С. Монев – 3 февруари 1974 (9)
 2. ДОЛГИОТ, ДОЛГОГЛЕДИОТ И МЕШКО (М. Широла), реж. С. Гогов – 14 март 1974 (11)
 3. МРТВИТЕ НЕ ПЛАЌААТ ДАНОК (Н. Манцари), реж. А. Думов – 21 април 1974 (22)
 4. ВЕКУТУМА ВЕКА ИЛИ ЖИТИЕ АДАМОВО (Марко Цепенков), реж. Б. Ставрев – 14 септември 1974 (35 изведби ‒ 8.266 гледачи)
 5. КРОЈАЧ ЗА ДАМИ (Ж. Фејдо), реж. Васил Ќортошев – 26 октомври 1974 (17 изведби ‒ 9.149 гледачи)
 6. ТРИ СЕСТРИ (А.П. Чехов), реж. С. Маркус – 14 декември 1974 (20 изведби ‒ 4.649 гледачи)

1975

 1. ЛАГИ СО ОПАШКИ (А. Поповиќ), реж. С. Монев – 21 февруари 1975 (35 изведби ‒ 7.978 гледачи)
 2. СИТЕ МОИ СИНОВИ (Артур Милер), реж. Петар Димоски – 15 мај 1975 (18 изведби ‒ 4.550 гледачи)
 3. МУШИЧКА (А.Б. Руцанте), реж. Виолета Џолева – 13 септември 1975 (26 изведби ‒ 6.242 гледачи)
 4. ГЕНОВЕВА (В. Рабадан), реж. С. Гогов – 24 ноември 1975 (19 изведби ‒ 4.139 гледачи)

1976

 1. ЦРНИЛА (Коле Чашуле), реж. А. Думов – 30 јануари 1976 (31 изведби ‒ 6.800 гледачи)
 2. ИВКОВА СЛАВА (С. Сремац), реж. А. Думов – 4 април 1976 (7)
 3. ЦАРСКИОТ ПАЖ (Ј. Пахада), реж. С. Монев – 18 мај 1976 (4 изведби ‒ 950 гледачи)
 4. СОБЛАЗНА ВО ШЕНТФЛОРИЈАНСКАТА ДОЛИНА (Иван Цанкар), реж. Душан Наумовски – 12 јуни 1976 (26 изведби ‒ 6.600 гледачи)
 5. БОИНГ-БОИНГ (М. Камолети), реж. С. Монев – 26 ноември 1976 (31 изведби ‒ 7.700 гледачи)
 6. ПОП КИРО И ПОП СПИРО (Ј.С. Поповиќ), реж. А. Алексов – 25 декември 1976 (13)

1977

 1. ЗАЕДНИЧКИ СТАН (Д. Добричанин), реж. С. Монев – 26 март 1977 (16)
 2. ГОЛЕМАТА НАГРАДА (Х. Кинтеро), реж. Б. Ставрев – 7 мај 1977 (7)
 3. ПАРТАЛКОВЦИ (М. Бор), реж. С. Гогов – 28 ноември 1977 (25 изведби ‒ 7.500 гледачи)

1978

 1. ЗЛОБНА ЖЕНА (Ј.С. Поповиќ), реж. С. Монев – 10 март 1978 (11)
 2. ЖЕНИДБА (Н.В. Гогољ), реж. Б. Ставрев – 15 октомври 1978 (14)

1979

 1. ДЕН ЗА ОДМОР (В. Катаев), реж. А. Алексов – 6 април 1979 (18 изведби ‒ 3.479 гледачи)
 2. МАЛИ ЛУЃЕ (Томе Арсовски), реж. С. Монев – 10 октомври 1979 (3 изведби ‒ 900 гледачи)

1980

 1. ДУНДО МАРОЕ (Марин Држиќ), реж. А. Думов – 24 април 1980 (39)
 2. БЕЛ ТРЕНДАФИЛ ЗА ЖОЛТИТЕ КОНАЦИ (М. Зупанц), реж. А. Алексов – 8 ноември 1980 (22)

 

1981

 1. ПЕЧАЛБАРИ (Антон Панов), реж. Петре Прличко – 17 март 1981 (18)
 2. СВЕТЛАНА ЈА БАРА СРЕЌАТА (С. Петровиќ), реж. С. Монев – 10 мај 1981 (40)
 3. ЗА ТЕБЕ, МОЈА ДОЛОРЕС (С. Божовиќ), реж. Д. Станковски – 25 мај 1981 (11)
 4. НА КРАЈОТ НА ПАТОТ (М. Матковиќ), реж. Д. Станковски – 7 јуни 1981 (19)

1982

 1. ПОЛНЕТА ПТИЦА (Ф. Хаџиќ), реж. К. Здравески – 26 февруари 1982 (11)
 2. ЈУНОНА И ПАУНОТ (Шон О’ Кејси), реж. Д. Наумовски – 18 септември 1982 (10)
 3. ХАМЛЕТ ОД ДОЛНО ГАШТАНИ (И. Брешан), реж. Д. Станковски – 10 декември 1982 (27)

1983

 1. ДОЛГИОТ, ДОЛГОГЛЕДИОТ И МЕШКО (М. Широла), реж. С. Гогов – 15 март 1983 (13)
 2. ЏУМБУШ (Д. Ковачевиќ), реж. Оливер Викторовиќ – 10 мај 1983 (21)
 3. НЕПРИЈАТЕЛ НА НАРОДОТ (Хенрик Ибзен), реж. Д. Наумовски – 8 ноември 1983 (15)
 4. ДАРИНКА ОД РАЈКОВЦИ (С. Пеиќ), реж. Д. Наумовски – 19 ноември 1983 (9)
 5. ЃАВОЛОТ И ЧЕВЛАРОТ (В. Рабадан), реж. С. Монев – 11 декември 1983 (10)

1984

 1. УЛИЧНИ МУЗИКАНТИ (Ј. Шуреки), реж. С. Гогов – 15 јануари 1984 (34)
 2. ЛЕТ ВО МЕСТО (Горан Стефановски), реж. Стојан Стојаноски – 1 април 1984 (13)
 3. ПРАЗНИК ВО КУЌАТА НА КУПИЕЛОВИ (Де Филипо), реж. А. Алексов – 6 мај 1984 (15)
 4. СКОК ПРЕКУ КОЖА (Томе Арсовски), реж. С. Стојаноски – 31 август 1984 (16)
 5. МУСТАЌИТЕ НА ГЕНЕРАЛОТ ЗАЈКО РОКОКАЈКО (Ристо Давчевски), реж. Б. Димитров – 21 декември 1984 (9)

1985

 1. ВЛАСТ (Б. Нушиќ), реж. Б. Ставрев – 3 февруари 1985 (17)
 2. БЛЕДИЦА (Васе Манчев), реж. С. Стојаноски – 13 април 1985 (26)
 3. МОЈОТ ТАТКО СОЦИЈАЛИСТИЧКИ КУЛАК (Т. Патрлич), реж. К. Здравески – 19 мај 1985 (9)
 4. МУЧЕТО (Доне Чапарев), реж. А. Алексов – 13 јули 1985 (14)

1986

 1. ВИКЕНД ЗА МРТОВЦИ (Миле Попоски), реж. А. Алексов – 20 јуни 1986 (12)
 2. ГОЛЕМИОТ СМОК (Митко Маџунков), реж. Б. Ставрев – 13 септември 1986 (18)
 3. МАЈСТОРОТ (Ерскин Колдвел), реж. Б. Ставрев – 11 октомври 1986 (12)
 4. ХОДЛ ДЕ БОДЛ (А. Гренданаус), реж. Драган Вељановски – 7 декември 1986 (5)

1987

 1. ПАРИТЕ СЕ ОТЕПУВАЧКА (Р. Крле), реж. Д. Наумовски – 10 јануари 1987 (16)
 2. БОЛВА В УВО (Ж. Фејдо), реж. Д. Станковски – 16 април 1987 (13)
 3. ДОБРА НОЌ МАЈКО (М. Норман ), реж. Д. Станковски – 30 април 1987 (8)
 4. МАГБЕТ (В. Шекспир), реж. С. Стојаноски – 10 ноември 1987 (5)
 5. ШУМСКА НОВА ГОДИНА, реж. С. Монев – 20 декември 1987 (11)

1988

 1. СЕНКАТА (Митко Маџунков), реж. Б. Ставрев – 12 февруари 1988 (23)
 2. УЛИЧНИ МУЗИКАНТИ (Ј. Шуреки), реж. Т. Ментинов – 7 април 1988 (10)
 3. МАНДРАГОЛА (Н. Макијавели), реж. Владо Цветановски – 29 април 1988 (9)
 4. РЕВОЛУЦИОНЕР (Ј.Х. Димов), реж. А. Алексов – 3 јули 1988 (9)
 5. СИЛНИОТ ШИВАЧ (Е. Гинтер), реж. В. Мелев и К. Јовановски – 6 ноември 1988 (20)
 6. РЕКЛАМНА БАЈКА (Русомир Богдановски), реж. К. Здравески – 25 декември 1988 (5)

1989

 1. БОГ ДА А ПРОСТЕ ТЕТА (Никола Икономов), реж. колективна – 21 јануари 1989 (34 изведби ‒ 3.720 гледачи)
 2. ПУСТА ЗЕМЈА (Митко Маџунков), реж. Б. Ставрев – 24 февруари 1989 (6 изведби ‒ 370 гледачи)
 3. ПЕЧАЛБАРИ (Антон Панов), реж. А. Алексов – 17 ноември 1989 (22 изведби ‒ 8.228 гледачи)
 4. АЛАДИН И ВОЛШЕБНАТА ЛАМБА (Војмил Рабадан), реж. Сандо Монев – 24 декември 1989 (8 изведби ‒ 3.500 гледачи)

1990

 1. БОМБИТЕ ВО САЛОНОТ ШУ-ШУ (Томислав Османли), реж. Стојан Стојаноски – 10 март 1990 (28 изведби ‒ 4.153 гледачи)
 2. ЛАЖГО (Карло Голдони), реж. А. Алексов – 26 мај 1990 (4 изведби ‒ 1.290 гледачи)
 3. МИС МАМА ЕМИ (Ерскин Колдвел), реж. Б. Ставрев – 27 октомври 1990 (16 изведби ‒ 3.996 гледачи)
 4. ПОМОШНИКОТ НА ДЕДО МРАЗ (Кирил Здравески), реж. Кирил Здравески – 23 декември 1990 (10 изведби ‒ 3.845 гледачи)

 

1991

 1. БЕЗ ОПОЈКА (Христо Бојчев), реж. Симеон Димитров – 15 февруари 1991 (9 изведби ‒ 1.621 гледачи)
 2. ЛУДИ ЗА ЉУБОВ (Сем Шепард), реж. Јани Бојаџи – 29 април 1991 (2 изведби ‒ 298 гледачи)
 3. КАДЕ ЛИ Е, КАЈ СЕ КРИЕ (Афродита Кирјаковска), реж. Душан Костов – 5 мај 1991 (15 изведби ‒ 5.782 гледачи)
 4. ЗАМОРЕНИ (Небојша Ромчевиќ), реж. Љупчо Ѓорѓиевски – 26 октомври 1991 (22 изведби ‒ 2.884 гледачи)
 5. НОВОГОДИШНА РАКЕТА (Кирил Здравески), реж. Кирил Здравески – 15 декември 1991 (11 изведби ‒ 3.064 гледачи)

1992

 1. ЗВУЧНИ СЛИКИ (Горан Тренчовски), реж. Горан Тренчовски – 25 јануари 1992 (12 изведби ‒ 5.368 гледачи)
 2. МЕЃУ ДВА СТОЛА (Реј Куни), реж. Душан Костов – 11 април 1992 (12 изведби ‒ 4.612 гледачи)
 3. ШТУРЕЦОТ И МРАВКИТЕ (Афродита Кирјаковска), реж. Крсте Јовановски – 24 мај 1992 (11 изведби ‒ 3.719 гледачи)
 4. СЛОВЕНСКИ ОРФЕЈ (Зоран Стефановиќ), реж. Горан Тренчовски – 4 јули 1992 (17 изведби ‒ 2.986 гледачи)
 5. СИТЕ МОИ СИНОВИ (Артур Милер), реж. Ацо Алексов – 14 ноември 1992 (4 изведби ‒ 1.700 гледачи)
 6. АЛО, СЕВЕРЕН ПОЛ (Афродита Кирјаковска), реж. Ванчо Мелев – 20 декември 1992 (11 изведби ‒ 3.867 гледачи)

1993

 1. ЕВАНГЕЛИЕ ПО ЈУДА (Југослав Петровски), реж. Горан Тренчовски – 10 март 1993 (2= изведби ‒ 752 гледачи)

268.УЧЕНИЧКИ ЗГОДИ И НЕЗГОДИ (Никола Солдатов), реж. Кирил Здравески – 6 мај 1993 (10 изведби ‒ 3.074 гледачи)

 1. СЕДУМКА, ЉУБОВ И СМРТ (Владимир Талески и Коле Ангеловски), реж. Коле Ангеловски – 19 јуни 1993 (12 изведби ‒1.772)
 2. БЕЗ ВИНА ВИНОВНИ (Николај Островски), реж. Б. Ставрев – 8 октомври 1993 (3 изведби ‒ 1.198 гледачи)
 3. СТАРИ ВРЕМИЊА (Харолд Пинтер), реж. Александра Ковачевиќ – 10 декември 1993 (6 изведби ‒ 1.293 гледачи)
 4. НИНЏА ЏУЏЕ И ДЕДО МРАЗ (Владимир Талески), реж. Крсте Јовановски – 19 декември 1993 (9 изведби ‒ 3.289 гледачи)

1994

 1. АДСКА МАШИНА (Венко Андоновски), реж. Горан Тренчовски – 11 март 1994 (11 изведби ‒ 2.065 гледачи)
 2. ПРИНЦОТ ДОБРИНА (Душан Костов), реж. Душан Костов – 15 мај 1994 (12 изведби ‒ 3.405 гледачи)
 3. ПАТ ЗА ЛИХНИДОС (Митко Маџунков), реж. Бранко Ставрев – 11 јули 1994 (14 изведби ‒ 3.784 гледачи)
 4. СТОЛОВИ (Ежен Јонеско), реж. Бранко Ставрев – 29 октомври 1994 (5 изведби ‒ 503 гледачи)
 5. МАВЗОЛЕЈ (Братислав Димитров), реж. Сашо Миленковски – 2 декември 1994 (4 изведби ‒ 1.063 гледачи)
 6. ДЕДО МРАЗ И АЛАДИН (Кирил Здравески), реж. Кирил Здравески – 18 декември 1994 (12 изведби ‒ 3.781 гледачи)

1995

 1. КОЧОПЕРИТИС (Љубиша Остоиќ), реж. Симеон Гаврилов – 27 април 1995 (3 изведби ‒ 619 гледачи)
 2. НОКТУРНО (Мики Душански), реж. Васил Христов – 13 мај 1995 (5 изведби ‒ 936 гледачи)
 3. ЛЕОНС И ЛЕНА (Георг Бихнер), реж. Горан Тренчовски – 8 септември 1995 (4 изведби ‒ 1.236 гледачи)
 4. ПЕТАР ПАН (Игор Бојовиќ), реж. Душан Костов – 10 декември 1995 (11 изведби ‒ 3.303 гледачи)

1996

 1. ЈАНУАРИ (Јордан Радичков), реж. Стојан Стојаноски – 3 февруари 1996 (4 изведби ‒ 1.369 гледачи)
 2. ВОЛШЕБНОТО ОКО (Душан Костов), реж. Душан Костов – 31 март 1996 (6 изведби ‒ 2.084 гледачи)
 3. КОШТАНА (Борисав Станковиќ), реж. Душан Наумовски – 26 април 1996 (14 изведби ‒ 7.095 гледачи)
 4. СТАКЛЕНА МЕНАЖЕРИЈА (Тенеси Вилијамс), реж. Стојан Стојаноски – 7 септември 1996 (8 изведби ‒ 2.100 гледачи)
 5. НАЖАЛЕНА ФАМИЛИЈА (Б. Нушиќ), реж. Ацо Алексов – 30 ноември 1996 (7 изведби ‒ 4.500 гледачи)
 6. ВОЛШАМБА (Трајче Кацаров), реж. Снежана Конеска-Руси – 12 декември 1996 (8 изведби ‒ 3.200 гледачи)

1997

 1. ПИЛИКАТНИК (Антон Панов), реж. Бранко Ставрев – 7 мај 1997 (25 изведби ‒ 8.424 гледачи)
 2. ПРИКАЗНА ЗА ФИЛОЛАХЕС И ДРУГИТЕ (Тит Макциј Плаут), реж. Горан Тренчовски – 21 јуни 1997 (2 изведби ‒ 826 гледачи)
 3. ГАЛЕБ (А.П. Чехов), реж. Стојан Стојаноски – 6 декември 1997 (3 изведби ‒ 990 гледачи)
 4. БЕТМЕН И БЕТГ’РЛ (Билјана Гарванлиева), реж. Крсте Јовановски – 21 декември 1997 (14 изведби ‒ 4.163 гледачи)

1998

 1. РОМЕО И ЈУЛИЈА (Вилијам Шекспир), реж. Наташа Поплавска – 3 април 1998 (3 изведби ‒ 361 гледачи)
 2. МАГЛА (Иван Чаповски), реж. Ацо Алексов – 16 април 1998 (8 изведби ‒ 2.824 гледачи)
 3. ПИНОКИО (Весна Стантиќ), реж. Душан Костов – 30 јуни 1998 (12 изведби ‒ 3.083 гледачи)
 4. СЕКС ТАБЛЕТКИ (Габор Ѓоргеј), реж. Коле Ангеловски – 8 октомври 1998 (20 изведби ‒ 5.373 гледачи)
 5. ДЕДО МРАЗ ВО ЦИРКУС (Коле Ангеловски), реж. Кирил Здравески – 11 декември 1998 (23 изведби ‒ 6.375 гледачи)

1999

 1. ТРИ ФАРСИ (Жан Батист Молиер), реж. Коле Ангеловски – 3 февруари 1999 (15 изведби ‒ 3.428 гледачи)
 2. ПЕСОЧНА ПАЗЛА (Јана Добрева), реж. Душан Наумовски – 13 февруари 1999 (3 изведби ‒ 420 гледачи)
 3. ДУХОТ НА ЛИМЕНКАТА (Билјана Гарванлиева), реж. Горан Тренчовски – 27 март 1999 (9 изведби ‒ 1.253 гледачи)
 4. ТОМ СОЕР (Хаклбери Фин), реж. Љупчо Ѓорѓиевски – 27 мај 1999 (5 изведби ‒ 1.522 гледачи)
 5. ЗООЛОШКА ГРАДИНА (Едвард Олби), реж. Горан Тренчовски – 27 август 1999 (4 изведби ‒ 377 гледачи)
 6. ПОСЛЕДНАТА НОЌ НА СОКРАТ (Стефан Цанев), реж. Љубиша Георгиевски – 24 септември 1999 (9 изведби ‒ 1.354 гледачи)
 7. ВО ЦАРСТВОТО НА БЕЛОТО МАСТИЛО (Младен Србиновски), реж. Крсте Јовановски – 12 декември 1999 (5 изведби ‒ 1.236 гледачи)

2000

 1. ТЕГМОТА (Васе Манчев), реж. Стојан Стојаноски – 2 април 2000 (7 изведби ‒ 613 гледачи)
 2. НОЌ ВО КОЈА СВЕТИЛКАТА НЕ ТРЕБА ДА ЗГАСНЕ (Трајче Кацаров), реж. Симеон Гаврилов – 25 април 2000 (5 изведби ‒ 808 гледачи)
 3. ЛАРВА (Мики Душански), реж. Благојче Божиновски – 25 септември 2000 (6 изведби ‒ 887 гледачи)
 4. ДЕДО МРАЗ И ДЕДО МРАЗИЦА (Благоја Николов), реж. Душан Костов – 17 декември 2000 (8 изведби ‒ 1.789 гледачи)
 5. ДИВИ (Кочо Урдин), реж. Ацо Алексов – 22 декември 2000 (1 изведби ‒ 400 гледачи)

 

2001

 1. СОН НА ЛЕТНАТА НОЌ (Вилијам Шекспир), реж. Владлен Александров – 23 март 2001 (10 изведби ‒ 3.777 гледачи)
 2. КОКОШКА (Николај Кољада), реж. Владимир Талески – 2 јуни 2001 (6= изведби ‒ 920 гледачи)
 3. ЗАД ЗАТВОРЕНИ ВРАТИ (Жан Пол Сартр), реж. Александар Ивановски – 30 ноември 2001 (3 изведби ‒ 415 гледачи)
 4. ПОМОШНИКОТ НА ДЕДО МРАЗ (Избор од повеќе текстови), реж. колективна – 16 декември 2001 (3 изведби ‒ 917 гледачи)

2002

 1. ХАРОЛД ПИНТЕР ИЛИ БЕЗ ПОГОВОР (според Харолд Пинтер), реж. Крсте Јовановски – 2 март 2002 (18 изведби ‒ 2.027 гледачи)
 2. ОПЕРАЦИЈА ЛИР (Владимир Плавески), реж. Владимир Талески – 26 април 2002 (5 изведби ‒1.945 гледачи)
 3. НЕКОИ РАБОТИ И СЛИЧНО НА ТОА (Според едночинките „Просидба“ и „Мечка“ на А.П. Чехов), реж. Стојан Стојаноски – 27 август 2002 (1 изведби ‒ 440 гледачи)
 4. ВИКТОР ИЛИ ДЕЦА НА ВЛАСТ (Роже Витрак), реж. Владо Цветановски – 2 септември 2002 (3 изведби ‒ 390 гледачи)
 5. КЛУБ НА СТАРИТЕ ЛОРДОВИ (Мето Јовановски), реж. Мето Јовановски – 24 декември 2002 (7 изведби ‒ 1.090 гледачи)

2003

 1. ПЛЕЈ СТЕЈШН (Јани Бојаџи), реж. Јани Бојаџи – 21 март 2003 (20 изведби ‒ 2.301 гледачи)
 2. СЕЛАТА НА ПОТЕМКИН ИЛИ ЈАЈЦА НА БАНСКИ НАЧИН (Бранко Ставрев), реж. Бранко Ставрев – 6 јуни 2003 (9 изведби ‒ 3.035 гледачи)
 3. ЉУБОВНИКОТ (Харолд Пинтер), реж. Крсте Јовановски – 29 август 2003 (15 изведби ‒ 1.400)
 4. ЕСЕНСКА ПРИКАЗНА (Јукио Мишима), реж. Кирчо Ѓорѓиев – 9 октомври 2003 (6 изведби ‒ 660 гледачи)
 5. ПЕРПЕТУМ МОБИЛЕ (Александра Ковачевиќ-Алексиќ), реж. Александра Ковачевиќ-Алексиќ – 6 ноември 2003 (27 изведби ‒ 2.633 гледачи)
 6. БУМ, ПРАС, ТРАС – ДЕДО МРАЗ (Кољо Черкезов), реж. колективна – 18 декември 2003 (8 изведби ‒ 1.833 гледачи)

2004

 1. ВЕЛИКА (Петре Андреевски), реж. Кирчо Ѓорѓиев – 19 март 2004 (12 изведби ‒ 3.460 гледачи)
 2. МАРА ДЕ САД (Петер Вајс), реж. Јани Бојаџи – 6 април 2004 (9 изведби ‒ 830 гледачи)
 3. ВИРУС (Синиша Ковачевиќ), реж. Слаѓана Милосавлевиќ-Банде – 27 мај 2004 (4 изведби ‒ 470 гледачи)
 4. ШЕКСПИР ЗАД РЕШЕТКИ (според делото на Вилијам Шекспир), реж. Сухат Мустафа – Сухи – 2 јули 2004 (1 изведби ‒ 120 гледачи)
 5. ЧУДО ГОЛЕМО (Митко Маџунков), реж. Бранко Ставрев – 8 октомври 2004 (17 изведби ‒ 5.063 гледачи)
 6. ДЕДО МРАЗ И АЛАДИН (адапт. Васил Михаил), реж. Васил Михаил – 19 декември 2004 (9 изведби ‒ 3.810 гледачи)

2005

 1. ЖЕНИДБА (Николај В. Гогољ), реж. Гаро Ашикјан – 8 март 2005 (23 изведби ‒ 3.350 гледачи)
 2. ДАМАТА НА МАКСИМ (Жорж Фејдо), реж. Коле Ангеловски – 7 мај 2005 (7изведби ‒ 2.090 гледачи)
 3. СМРТТА НА ДАНТОН (Георг Бихнер), реж. Дејан Пројковски – 2 август 2005 (7 изведби‒ 4.530 гледачи)
 4. ХПЕРИМЕНТ (компилација од повеќе текстови), реж. Васил Михаил, копродукција со МАНА – 31 август 2005 (6изведбиа ‒ 910 гледачи)
 5. ПЕТАР ПАН (Џ.М. Бери) копродукција со МАНА, реж. Кољо Черкезов – 1 ноември 2005 (4 изведби ‒ 920 гледачи)

2006

 1. ГОЛЕМИОТ СМОК (Митко Маџунков), реж. Горан Тренчовски – 9 февруари 2006 (3 изведби ‒ 1.410 гледачи)
 2. ПЕЧАЛБАРИ (Антон Панов), реж. Бранко Ставрев – 13 април 2006 (25 изведби ‒ 8.760 гледачи)
 3. ЦРНА КОМЕДИЈА (Питер Шефер), реж. Асен Шопов – 10 јуни 2006 (9 изведби ‒ 1.120 гледачи)
 4. СРЖ, реж. Васил Михаил, копродукција со МАНА – 27 август 2006 (1 изведба ‒ 300 гледачи)

2007

 1. МОЛБА ДО ГОСПОД (Илко Иларионов), реж. Коле Ангеловски – 17 март 2007 (21 изведба ‒ 3.715 гледачи)
 2. ГОЛА ВЕРА (Џорџе Милосавлевиќ), реж. Александра Ковачевиќ – 5 април 2007 (9 изведби ‒ 1.100 гледачи)
 3. НЕБО БЕЗ РАМКА (Сема Али), реж. Кољо Черкезов – 28 април 2007 (8 изведби ‒1.190 гледачи)
 4. ВРАЌАЊЕ (Харолд Пинтер), реж. Благојче Божиновски – 17 септември 2007 (6 изведби ‒ 640 гледачи)
 5. МАЛОГРАЃАНСКА СВАДБА (Бертолд Брехт, реж. Гаро Ашикјан – 16 ноември 2007 (17изведби ‒ 1.900 гледачи)
 6. ПИНОКИО ГО БАРА ДЕДО МРАЗ (избор од повеќе текстови), реж. Кољо Черкезов – 25 декември 2007 (7 изведби ‒ 2.750 гледачи)

2008

 1. КОМЕДИЈА НА ГРЕШКИ (Вилијам Шекспир), реж. Владлен Александров – 22 април 2008 (11 изведби ‒ 3.655 гледачи)
 2. СТРУМИЦА 1918 (по мотиви од делото на Стојан Ковачев), реж. Горан Тренчовски – 9 мај 2008 (1 изведба‒ 50 гледачи)
 3. РОДЕНДЕН (Харолд Пинтер), реж. Крсте Јовановски – 5 септември 2008 (7 изведби ‒ 660 гледачи)
 4. ПОСЛЕДНИОТ ДЕН НА МИСИРКОВ (Јордан Плевнеш), реж. Дејан Пројковски – 10 декември 2008 (28 изведби ‒ 4.120 гледачи)

2009

 1. ОГНЕНО ЛИЦЕ (Мариус фон Мајенбург), реж. Деан Дамјановски – 12 февруари 2009 (10 изведби ‒ 1.040 гледачи)
 2. ТИБУРСИО И СИНФОРОСА (Коле Чашуле), реж. Горан Тренчовски – 15 април 2009 (2 изведби ‒ 200 гледачи)
 3. ФЕНИЌАНКИ (Еврипид), реж. Стојан Стојаноски – 13 јули 2009 (11 изведби ‒ 3.775 гледачи)
 4. СТРИНДБЕРГ ДОСИЕ (по мотиви на А. Стриндберг), реж. Владо Цветановски – 26 декември 2009 (12 изведби ‒ 930 гледачи)

2010

 1. СЛЕПИ ПТИЦИ (Јани Бојаџи), реж. Јани Бојаџи – 13 јули 2010 (5 изведби ‒ 2.040 гледачи)
 2. КРАЈОТ НА КРАЛОТ (Васе Манчев), реж. Горан Тренчовски, копродукција со Астер – 20 јули 2010 (13 изведби ‒ 1.440 гледачи)
 3. ЦРВЕНА МАГИЈА (Мишел де Гелдерод), реж. Владимир Милчин – 2 септември 2010 (14 изведби ‒ 1.400 гледачи).
 4. ТАА (Даниела Колева), реж. Васил Михаил – 19 ноември 2010 (50 изведби ‒ 5.445 гледачи)
 5. ДЕДО МРАЗ, АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС (Билјана Гарванлиева), реж. Кољо Черкезов – 19 декември 2010 (9 изведби ‒ 1.710 гледачи)

 

2011

 1. ВИСТИНСКИОТ МИНХАУЗЕН (Григориј Горин), реж. Ненад Витанов – 20 март 2011 (10 изведби ‒ 2.390 гледачи)
 2. ЗМЕЈ ГОРЈАНИН (Јани Бојаџи), реж. Јани Бојаџи – 25 мај 2011 (11 изведби ‒1.270 гледачи)
 3. СЕКСУАЛНИТЕ НЕВРОЗИ НА НАШИТЕ РОДИТЕЛИ (Лукас Берфуст), реж. Александра Кардалевска – 9 јули 2011 (10 изведби ‒ 1.480 гледачи)
 4. БЕШЕ ЕДНАШ (Братислав Ташковски), реж. Горан Тренчовски – 13 август 2011 (11 изведби ‒ 2.580 гледачи)

2012

 1. ЗАД ЗАВЕСИ (Мајкл Фрејн), реж. Александар Ивановски – 12 април 2012 (9 изведби ‒ 1.000 гледачи)
 2. ЈОВАНЧЕ И МАРИКА (Јаков и Вилхелм Грим), реж. Дарко Ковачовски – 30 јуни 2012 (17 изведби ‒ 2.200 гледачи)
 3. ВОЛШЕБНИКОТ ОД ОЗ (Лиман Френк Баум), реж. Димо Димов – 30 декември 2012 (17 изведби ‒ 4.390 гледачи)

2013

 1. БЛЕДИЦА (Васе Манчев), реж. Кирчо Ѓорѓиев – 12 март 2013 (4 изведби ‒ 430 гледачи)
 2. НЕ ЧУКАЈ БЛИСКУ ДО СРЦЕТО (Митко Бојаџиски), реж. Синиша Евтимов – 26 април 2013 (22 изведби ‒ 2.314 гледачи)
 3. КАМИНОТ (Маргарит Минков) реж. Васил Михаил – 13 мај 2013 (18 изведби ‒ 978 гледачи)
 4. ПОДЗЕМНА КОМЕДИЈА (Христо Бојчев), реж. Деан Дамјановски – 28 јуни 2013 (17 изведби ‒ 2.750 гледачи)
 5. 1984 (Џорџ Орвел), реж. Дејана Николовска – 19 ноември 2013 (7 изведби ‒ 1.350 гледачи)

2014

 1. ВЕЧНА ИГРА (Митко Маџунков), реж. Бранко Ставрев – 5 јуни 2014 (4 изведби ‒1.240 гледачи)
 2. КРВАВИ СВАДБИ (Федерико Гарсија Лорка), реж. Љупчо Ѓорѓиевски – 25 септември 2014 (10 изведби ‒ 910 гледачи)

2015

 1. КАБИНЕТОТ НА ПРОФЕСОРОТ ТАРАНА (според „Професорот Тарана“ на Артур Адамов), реж. Горан Тренчовски – 27 март 2015 (12 изведби ‒ 930 гледачи)
 2. ШУМА (А.Н. Островски), реж. Драгана Таневска – 29 април 2015 (12 изведби ‒ 1.350 гледачи)
 3. НИ ЌАР НИ ЗИЈАН (Братислав Димитров), реж. Синиша Евтимов – 21 октомври 2015 (16 изведби ‒ 1.350 гледачи)

2016

 1. НАРОДЕН ПРАТЕНИК (Бранислав Нушиќ), реж. Владлен Александров – 27 јануари 2016 (13 изведби ‒ 1.650 гледачи)
 2. ВРТЕЛЕШКА (Артур Шницлер), реж. Драгана Таневска – 15 април 2016 (8 изведби ‒ 625 гледачи)
 3. МУРЛИН МУРЛО (Николај Кољада), реж. Ана Батева – 17 јуни 2016 (11 изведби ‒ 843 гледачи)
 4. ЛЕБЕДОВА ПЕСНА (А.П. Чехов / фрагменти од драмите на Митко Маџунков), реж. колективна – 30 јуни 2016 (1 изведби ‒ 160 гледачи)
 5. КУЧЕ СО БОЈА НА НЕБО (според „Синиот Петар“ на Ѓула Урбан), реж. Дарко Ковачовски – 22 октомври 2016 (14 изведби ‒ 2.450 гледачи)
 6. ПЕТАР ПАН ГО СПАСУВА ДЕДО МРАЗ (според пиесата на Билјана Гарванлиева и други текстови), реж. колективна – 19 декември 2016 (14 изведби ‒3.528 гледачи)

2017

 1. ЏОН ГАБРИЕЛ БОРКМАН (Хенрик Ибзен), реж. Горан Тренчовски – 2 февруари 2017 (17 изведби ‒1.270 гледачи)
 2. ВТОРО ПРИШЕСТВИЕ (драматизација и адаптација на Васил Михаил според Светото писмо и други автори), реж. Васил Михаил – 22 април 2017 (6 изведби ‒ 350 гледачи)
 3. ДВАНАЕСЕТТА НОЌ (Вилијам Шекспир), реж. Деан Дамјановски – 1 јуни 2017 (15 изведби ‒ 2.080 гледачи)
 4. ЦАРОТ ВЛАДИСЛАВ (Борис Јанков), реж. Бранко Ставрев – 23 ноември 2017 (13 изведби ‒ 1.410 гледачи)
 5. ИДИОТ (Ф.М. Достоевски), реж. Горан Тренчовски – 9 декември 2017 (12 изведби ‒ 920 гледачи)
 6. ПИНОКИО (Карло Колоди), реж. Драгана Таневска – 17 декември 2017 (14 изведби ‒ 5.830 гледачи)

2018

 1. ДРУЖИНАТА НА ЛАЈКО СЕЗНАЈКО (Никола Сарајлија), реж. Јулија Милкова, копродукција со Здружението „Видливост“ – 15 мај 2018 (21 изведби ‒ 3.730 гледачи)
 2. СТАКЛЕНА МЕНАЖЕРИЈА (Тенеси Вилијамс), реж. Драгана Таневска – 19 јуни 2018 (10 изведби ‒ 680 гледачи)
 3. ПЕТТИОТ ЧИН (Љубомир Ѓурковиќ), реж. Нико Горшич – 5 септември 2018 (12 изведби ‒1.130 гледачи)
 4. ЗАБРАНЕТО СМЕЕЊЕ (Миро Гавран), реж. Игор Ивковиќ – 7 ноември 2018 (18 изведби ‒ 2.930 гледачи)
 5. ЖИВОТИНСКА ФАРМА (Џорџ Орвел), реж. Љупчо Ѓорѓиевски – 22 декември 2018 (15 изведби ‒ 880 гледачи)

2019

 1. ПИПИ ДОЛГИОТ ЧОРАП (Астрид Линдгрен), реж. Драгана Таневска – 10 февруари 2019 (14 изведби ‒ 5. 050 гледачи)
 2. ШЕПОТИ ОД ВОДА (Горјан Милошевски), реж. Срѓан Јанаќијевиќ – 15 август 2019 (8 изведби – 680)
 3. ПУРПУРЕН ОСТРОВ (Михаил Булгаков), реж. Наташа Поплавска – 3 септември 2019 (5 изведби – 520)
 4. СЕКС, ЉУБОВ И ЉУБОМОРА (Марк Камолети), реж. Синиша Ефтимов – 20 ноември 2019 (23 изведби – 2. 550)
 5. ЈОВАНЧЕ И МАРИКА (БРАЌАТА ГРИМ), реж. Драгана Таневска – 19 декември 2019 (10 изведби – 2. 800)
 6. КРОТКА (Ф. М. ДОСТОЕВСКИ), реж. Дејан Ангелов – 21 декември 2019 (6 изведби – 500)

2020

 1. УМРИ МАШКИ (АЛДО НИКОЛАЈ), реж. Кире Ѓорѓиев – 11 јануари 2020 (6 изведби – 1. 120)
 2. ТЕТОВИРАНИ ДУШИ (ГОРАН СТЕФАНОВСКИ), реж. Љупчо Ѓоргиевски – 22 октомври 2020 (4 изведби – 115)

Тековни претстави

 

2021

 1. ГРОНХОЛМ МЕТОД (ЖОЛДИ ГАЛСЕРАН), реж. Васил Василев – 20 јануари 2020 (6 изведби – 205)
 2. БРАКОТ НА МАРИЈА БРАУН (Р. В. ФАСБИНДЕР), реж. Драгана Таневска – 9 декември 2020 (9 изведби – 473)

2022

 1. ПАНИКА ВО ХОТЕЛ ПАЛАС (РЕЈ КУНИ), реж. Коле Ангеловски – 13 април 2022 (15 изведби – 2. 084)
 2. ПАТ ОКОЛУ СВЕТОТ (ОД ПОВЕЌЕ ТЕКСТОВИ), реж. Драгана Таневска – 1 јуни 2022 (8 изведби – 2. 855)
 3. ГЛУМЕЦОТ Е ГЛУМЕЦ…Е ГЛУМЕЦ…Е ГЛУМЕЦ (ЗИЈАХ СОКОЛОВИЌ), реж. Коста Ангов – 15 јуни 2022 (5 изведби – 300)
 4. ЦИРКУС ПИРАНДЕЛО (ОД ПОВЕЌЕ ТЕКСТОВИ), реж. Бојан Трифуновски – 20 октомври 2022 (на репертоар)
 5. КОРА ОД ПОРТОКАЛ (МАЈА ПЕЛЕВИЌ), реж. Драгана Милошевска – 8 декември 2022 (на репертоар)
 6. ЛИЗЕЛОТА И МЕСЕЦ МАЈ (ЖОЛТ ПОЖГАЈ), реж. Јане Спасиќ – 23 декември 2023 (на репертоар)
 7. ЛЕГЕНДАТА ЗА ДЕДО МРАЗ (КОЛЕ КИТАНОВ), реж. Коле Китанов – 27 декември 2022 (4 изведби – 821)

2023

 1. ПЧЕЛИТЕ ЌЕ УМРАТ (ИВАН ВИРИПАЕВ), реж. Драгана Таневска – 7 мај 2023 (на репертоар)
 2. ВУЈКО ВАЊА (А. П. ЧЕХОВ), реж. Дејан Ангелов – 17 мај 2023 (на репертоар)
 3. ЦАРЕВАТА НОВА ОБЛЕКА (Х. К. АНДЕРСЕН), реж. Јасмина Вучкова – 8 октомври 2023 г. (на репертоар)
 4. СТИЛИСТ (ЖОРЖ ФЕЈДО), реж. Синиша Евтимов – 16 декември 2023 г. (на репертоар)

Праизведби на македонски драми во струмичкиот театар

 1. Ацо АЛЕКСОВ: „ГРЕВОВИ НА ЉУБОВТА“ Реж. Ацо Алексов. Праизведба на 20 декември 1959 година
 2. Бранко СТАВРЕВ: „ОБИДИ СЕ ВО НАДЕЖ“. Реж. Бранко Ставрев – 5 февруари 1961
 3. Бранко СТАВРЕВ: „ЛЕТО“. Реж. Бранко Ставрев – 16 април 1964
 4. Кочо УРДИН: „СМЕА НИЗ СОКАЦИТЕ“. Реж./драм. Бранко Ставрев – 26 октомври 1969
 5. Кочо УРДИН: „ДАМКИ“. Реж. Бранко Ставрев – 13 февруари 1971
 6. „ВЕКУТУМА ВЕКА ИЛИ ЖИТИЕ АДАМОВО“ (според творештвото на Марко Цепенков). Адапт./реж. Бранко Ставрев – 14 септември 1972
 7. Васе МАНЧЕВ: „БЛЕДИЦА“. Реж. Стојан Стојаноски – 13 април 1985
 8. Доне ЧАПАРЕВ: „МУЧЕТО“. Реж. Ацо Алексов – 13 јули 1985
 9. Митко МАЏУНКОВ: „ГОЛЕМИОТ СМОК“. Реж. Бранко Ставрев – 13 септември 1986
 10. Митко МАЏУНКОВ: „СЕНКАТА“. Реж. Бранко Ставрев – 12 февруари 1988
 11. Јордан ХАЏИ-ДИНЕВ: „РЕВОЛУЦИОНЕР”. Реж. Ацо Алексов – 3 јули 1988
 12. Митко МАЏУНКОВ: „ПУСТА ЗЕМЈА“. Реж. Бранко Ставрев – 24 февруари 1989
 13. „ЗВУЧНИ СЛИКИ“ (по мотиви од Шекспир, Чехов, Гете…). Режија и партитура на Горан Тренчовски – 25 јануари 1992
 14. Југослав ПЕТРОВСКИ: „ЕВАНГЕЛИЕ ПО ЈУДА“. Реж. Горан Тренчовски – 10 март 1993
 15. Коле АНГЕЛОВСКИ: „СЕДУМКА, ЉУБОВ И СМРТ“. Реж. Коле Ангеловски – 19 декември 1993
 16. Венко АНДОНОВСКИ: „АДСКА МАШИНА“. Реж. Горан Тренчовски – 11 март 1994
 17. Братислав ДИМИТРОВ: „МАВЗОЛЕЈ“. Реж. Сашо Миленковски – 2 декември 1994
 18. Митко МАЏУНКОВ: „ПАТ ЗА ЛИХНИДОС“ (според познати мотиви). Реж. Бранко Ставрев – 11 јули 1994
 19. Мики ДУШАНСКИ: „НОКТУРНО“ (според мотиви на „Сон на летната ноќ“ од Шекспир и „Парк“ на Бото Штраус). Реж. Васил Христов – 13 мај 1995
 20. Антон ПАНОВ: „ПИЛИКАТНИК“. Реж./адапт. Бранко Ставрев – 7 мај 1997
 21. Иван ЧАПОВСКИ: „МАГЛА“ (драм. Томислав Алексов). Реж. Ацо Алексов – 14 април 1998
 22. Билјана ГАРВАНЛИЕВА: „ДУХОТ НА ЛИМЕНКАТА“. Реж. Горан Тренчовски – 27 март 1999
 23. Васе МАНЧЕВ: „ТЕГМОТА“. Реж. Стојан Стојаноски – 2 април 2000
 24. Трајче КАЦАРОВ: „НОЌ ВО КОЈА СВЕТИЛКАТА НЕ ТРЕБА ДА ЗГАСНЕ“. Реж. Симеон Гаврилов – 25 април 2000
 25. Мики ДУШАНСКИ: „ЛАРВА“. Реж. Благојче Божиновски – 25 септември 2000
 26. Кочо УРДИН: „ДИВИ“. Реж. Ацо Алексов – 22 декември 2000
 27. Мето ЈОВАНОВСКИ: „КЛУБ НА СТАРИТЕ ЛОРДОВИ”. Реж. Мето Јовановски – 24 декември 2002
 28. Јани БОЈАЏИ: „ПЛЕЈ СТЕЈШН“. Реж. Јани Бојаџи – 21 март 2003
 29. Бранко СТАВРЕВ: „СЕЛАТА НА ПОТЕМКИН ИЛИ ЈАЈЦА НА БАНСКИ НАЧИН“. Реж. Бранко Ставрев – 6 јуни 2003
 30. Митко МАЏУНКОВ: „ЧУДО ГОЛЕМО“. Реж. Бранко Ставрев – 8 октомври 2004
 31. Сема АЛИ: „НЕБО БЕЗ РАМКА“. Реж. Кољо Черкезов – 28 април 2007
 32. Стојан КОВАЧЕВ: „СТРУМИЦА 1918“. Реж./адапт. Горан Тренчовски – 9 мај 2008
 33. Јордан ПЛЕВНЕШ: „ПОСЛЕДНИОТ ДЕН НА МИСИРКОВ“. Реж. Дејан Пројковски – 10 декември 2008
 34. Коле ЧАШУЛЕ: „ТИБУРСИО И СИНФОРОСА3. Реж. Горан Тренчовски – 15 април 2009
 35. Јани БОЈАЏИ: „СЛЕПИ ПТИЦИ“. Реж. Јани Бојаџи – 7 октомври 2010
 36. Васе МАНЧЕВ: „КРАЈОТ НА КРАЛОТ“. Реж. Горан Тренчовски – 14 октомври 2010
 37. Јани БОЈАЏИ: „ЗМЕЈ ГОРЈАНИН“. Реж. Јани Бојаџи – 25 мај 2011
 38. Братислав ТАШКОВСКИ: „БЕШЕ ЕДНАШ“. Реж. Горан Тренчовски – 13 август 2011
 39. Митко БОЈАЏИСКИ: „НЕ ЧУКАЈ БЛИСКУ ДО СРЦЕТО“. Реж. Синиша Евтимов – 26 април 2013
 40. Васил МИХАИЛ: „ВТОРО ПРИШЕСТВИЕ“ (по мотиви на Светото писмо и други текстови). Реж. Васил Михаил – 22 април 2017
 41. Борис ЈАНКОВ: „ЦАРОТ ВЛАДИСЛАВ“. Реж. Бранко Ставрев – 23 ноември 2018
 42. ГОРЈАН МИЛОШЕВСКИ: „ШЕПОТИ ОД ВОДА“. Реж. Срѓан Јанаќијевиќ – 15 август 2019 г.

 

Награди и признанија

1951 „Измама“ (Милован Глишиќ), режија Димитар Колчаков; вреднувана и наградена од специјална комисија за театрите во Македонија

1954 „Ивкова слава“ (Стеван Сремац), реж. Димитар Колчаков; Републичка награда за најзаслужни режисери во Македонија

1961 (Здружение на драмските уметници на СР Македонија) – „Среќа и крадци“ (Миленко Мисаиловиќ), реж. Ацо Алексов; за успешни остварувања наградени се актерите: Чедо Христов како Момчето, Љубица Пиперевска како Девојката, Стојан Гогов како Непознатиот

1964 (Здружение на драмските уметници на СР Македонија) – „Матуранти“ (Жозе Андре Лакур), реж. Бранко Ставрев; за успешни остварувања наградени се: режисерот Б. Ставрев и актерите Весна Вртева како Ники, Чедо Христов како Мик Тереноар, Стојан Гогов како Господинот Тереноар.

1965 (1. Театарски смотри во Прилеп) – „Стапица за беспомошниот човек“ (Робер Томас), реж. Ацо Алексов; наградена е актерката Љубица Пиперевска како Флоранса.

1967 (3. Театарски смотри во Прилеп) – „Тања“ (Алексеј Арбузов), реж. Бранко Ставрев; наградена за најдобро актерско остварување Зора Ѓорѓиева како Тања.

1968 (4. Театарски смотри во Прилеп) – „Живот во моите раце“ (Питер Устинов), реж. Бранко Ставрев; награда за најдобро актерско остварување: Душко Костовски како Артур Лонг

1969 (5. Театарски игри „Војдан Чернодрински“, Прилеп) – „Смеа низ сокаците“ (Кочо Урдин), реж. Бранко Ставрев; награди за најдобри остварувања: претставата во целина, режисерот Бранко Ставрев, актерот Александар Думов како Спиридон и Шликачот, сценографот Чедо Христов и костимографот Блажо Киров

1970 (6. Театарски игри „Војдан Чернодрински“, Прилеп) – „Трамвајот наречен желба“ (Тенеси Вилијамс), реж. Бранко Ставрев; наградени се актерките Зора Ѓорѓиева како Бланш Дибоа и Љубица Пиперевска како Стела.

1971 (7. Театарски игри „Војдан Чернодрински“, Прилеп) – „Дамки“ (Кочо Урдин), реж. Бранко Ставрев; награден е актерот Александар Думов како Ставре.

1972 (8. Театарски игри „Војдан Чернодрински“, Прилеп) – „Тутунски пат“ (Ерскин Колдвел), реж. Бранко Ставрев; наградени се: претставата во целина, режисерот Бранко Ставрев, сценографот Чедо Христов и актерот Стојан Гогов како Џитер Лестер

1973 (9. Театарски игри „Војдан Чернодрински“, Прилеп) – „Смртта на Тарелкин“ (Александар Василевич Сухово-Кобилин), реж. Бранко Ставрев; наградени се: претставата во целина, режисерот Бранко Ставрев и актерот Кирил Здравески како Распљуев

1974 (10. Театарски игри „Војдан Чернодрински“, Прилеп) – „Векутум века или житие Адамово“ (Марко Цепенков), реж. Бранко Ставрев; наградени се: претставата во целина, режисерот Бранко Ставрев, актерите Кирил Здравески како Дедо ни Адам, Зора Ѓорѓиева како Баба ни Ева и Љубица Пиперевска како Дете Адамово

1975 (11. Театарски игри „Војдан Чернодрински“, Прилеп) – „Соблазна во Шентфлоријанската долина“ (Иван Цанкар), реж. Душан Наумовски; наградени се: претставата во целина, режисерот Душан Наумовски, актерите Зора Ѓорѓиева како Јацинта и Александар Думов како Ѓаволот

1976 (12. Театарски игри „Војдан Чернодрински“, Прилеп) – „Големата награда“ (Хектор Кинтеро), реж. Бранко Ставрев; наградени се: претставата во целина, режисерот Бранко Ставрев и сценографот Чедо Христов

1985 (20. Театарски игри „Војдан Чернодрински“, Прилеп) – „Бледица“ (Васе Манчев), реж. Стојан Стојаноски; награден е режисерот Стојан Стојаноски

1987 (22. Театарски игри „Војдан Чернодрински“, Прилеп) – „Големиот смок“ (Митко Маџунков), реж. Бранко Ставрев; наградени се: писателот Митко Маџунков и актерката Зора Ѓорѓиева како Андромаха

1988 (23. Театарски игри „Војдан Чернодрински“, Прилеп) – „Сенката“ (Митко Маџунков), реж. Бранко Ставрев; награден е писателот Митко Маџунков, актерите Мите Грозданов како Иљо М. и Александар Думов како Даскалот.

– Златна плакета „Нова Македонија“ за претставата „Сенката“

– Зора Ѓорѓиева е прогласена за актер на годината од ревијата „Екран“

1992 (27. Театарски игри „Војдан Чернодрински“, Прилеп) – „Звучни слики“ (Горан Тренчовски), реж. Горан Тренчовски; авторот и режисерот Горан Тренчовски е награден со авторска награда

1994 (ФААТ – Фестивал на алтернативни и аматерски театри, категорија за алтернативни претстави, Кочани) – „Стари времиња“ (Харолд Пинтер), реж. Александра Ковачевиќ; наградени се: претставата во целина со Гран При, актерката Валентина Проданова како Ана, како и награда за посебно визуелно обликување

1996 (Фестивал на камерен театар „Ристо Шишков“, Струмица) – „Стаклена менажерија“ (Тенеси Вилијамс), реж. Стојан Стојаноски; награда за високо актерско достигнување „Ристо Шишков“ за актерката Зора Ѓорѓиева како Аманда.

1997 (32. Македонски театарски игри „Војдан Чернодрински“, Прилеп) – „Пиликатник“ (Антон Панов), адапт./реж. Бранко Ставрев; наградени се: актерот Бранко Бенинов како Рибарот Дончо и дизајнерот Кире Батев за плакатот и пропагандниот материјал

1999 (МТФ „Војдан Чернодрински“, Прилеп) – „Духот на лименката“ (Билјана Гарванлиева) реж. Горан Тренчовски; награда за најдобра женска улога на Маја Вељковиќ како Жената

2006 (ФЕСТПО „Јоца Савиќ“, Нови Бечеј, Србија) – „Срж” (Васил Михаил), реж. Васил Михаил; награда за најдобар избор на музика и функционални звуци на Ване Костадинов

2009 (МТФ „Војдан Чернодрински”, Прилеп) – „Последниот ден на Мисирков” (Јордан Плевнеш), реж. Дејан Пројковски; награда за најдобар рекламен материјал на Владо Ѓоревски

– (ФКТ „Ристо Шишков”, Струмица) – „Последниот ден на Мисирков” (Јордан Плевнеш), реж. Дејан Пројковски; награда од публиката за најдобра претстава.

2010 („Јоаким фест”, Крагуевац, Србија) – „Црвена магија” (Мишел де Гелдерод), реж. Владимир Милчин; награда за машка улога на Тони Михајловски како Јероним

2014 (МТФ „Војдан Чернодрински”, Прилеп) – „1984” (Џорџ Орвел), реж. Дејана Николовска; награда за современа сценска драматизација на Викторија Рангелова

– (ФКТ „Ристо Шишков”, Струмица) – „Вечна игра” (Митко Маџунков), реж. Бранко Ставрев; награда на НЕТА за колективна игра на актерите

2015 (Фестивал на патувачки театар, Сливница, Бугарија) – монодрама „Таа” (Даниела Колева), реж. Васил Михаил; награда за најдобра женска улога на Оливера Аризанова-Мансбарт како Таа.

– (МТФ „Војдан Чернодрински”, Прилеп) – „Крвави свадби” (Ф.Г. Лорка), реж. Љупчо Ѓоргиевски; награда за најдобра музика на Марјан Нечак.

– (Меѓународен фестивал „Руска класика”, Лобња, Русија) – „Шума” (Александар Островски), реж. Драгана Таневска; Диплома за високо режисерско и актерско мајсторство.

2016 (МТФ „Војдан Чернодрински”, Прилеп) – „Ни ќар ни зијан” (Братислав Димитров), реж. Синиша Евтимов; награда за најдобра епизодна улога на Кољо Черкезов како Контролорот.

2017 (Театарски фестивал „МИНАТ” на театарскиот град Дениа, Шпанија) – „Каминот“ (Маргарит Минков), реж. Васил Михаил; специјална награда за целосно остварување на претставата и сценографското решение со акцент на актерската игра на Коста Ангов како Хенри и Васил Михаил како Ирис

– (ФКТ „Ристо Шишков”, Струмица) – „Џон Габриел Боркман“ (Хенрик Ибзен), реж. Горан Тренчовски; награда на НЕТА за машка улога на Кољо Черкезов како Џон Габриел Боркман

2018 (Фестивал на мали театарски форми, Враца, Бугарија) – „Џон Габриел Боркман” (Хенрик Ибзен), реж. Горан Тренчовски; награда на НЕТА за сценски дует на Кољо Черкезов и Јасмина Василева во улогите на Џон Габриел Боркман и Ела Рентхајм

– (Фестивал „Гола месечина”, Скопје) – „Дванаесеттата ноќ” (В. Шекспир), реж. Деан Дамјановски; награда за најдобри костими на Елена Дончева

– (ФКТ „Ристо Шишков”, Струмица) – „Петтиот чин” (Љубомир Ѓурковиќ), реж. Нико Горшич; награда на НЕТА за режија на Нико Горшич и награди за машки улоги на Бранко Бенинов како Мартин и Ванчо Крстевски како Арсен.

– (Европски патувачки театарски фестивал, Сливница, Бугарија) – „Петтиот чин” (Љубомир Ѓурковиќ), реж. Нико Горшич; награда за најдобра машка улога на Бранко Бенинов како Мартин.

2019 „Шепоти од вода“, текст на Горјан Милошевски, режија на Срѓан Јанаќијевиќ. Награда за ангажиран пристап на претставата во третирањето на современите еколошки теми на 27. ФКТ „Ристо Шишков“ – Струмица

2022  „Паника во хотел палас“ (Реј Куни), реж. Коле Ангеловски. Награда за најдобра режија на Коле Ангеловски на Меѓународниот театарски фестивал „Денови на комедија“ – 2022 во Куманово.

2023 „Пчелите ќе умрат“  според Иван Вирипаев во режија на Драгана Таневска. Награда за најдобра машка улога на Игор Тодоров на 33. Национален фестивал на малите театарски форми – Враца 2023 и на 11. Меѓународен фестивал „НЕТА“ во Враца (Бугарија).