Репертоар

Театарот го задржува правото за менување на репертоарот