Марјан Зајков

Светло-мајстор

Роден во 1965 година во Струмица. Завршено средно образование. Во Струмичкиот театар вработен од 2019 година.