Ванчо Ристов-Патриков

Ванчо Ристов-Патриков е роден во 1962 година. Вработен во НУЦК „Антон Панов“ од 2005 година. Директор на Фестивалот на камерен театар „Ристо Шишков“ во Струмица. Член на Организациониот одбор на Струмичкиот карневал.