Дејан Јанев

Виш соработник за административни и општи работи

Роден во 1987 година во Струмица. Дипломиран правник. Во НУЦК „Антон Панов“  вработен од 2021 година.