Томе Витанов

Сценски работник

Роден во 1963 година во Штип. Во Струмичкиот театар вработен од 2011 година.