Спасе Мелев

Столар

Завршил основно образование, а се специјализирал за струката пресер-заварувач. Вработен во Струмичкиот театар од 1993 година.