Васе Ценев

Пеглач

Роден во 1967 година во Струмица. Во Струмичкиот театар вработен од 2015 година.