Славица Дојчинова

Перачка

Родена во 1978 година во Струмица. Завршено гимназиско образование. Вработена од 2019 година.