Синиша Мицев

Тон-мајстор

Роден во 1963 година во Струмица. Завршено средно образование. Во Струмичкиот театар вработен од 2019 година.