Марина Петров

Кројачка

Родена во 1982 година во Штип. Завршено средно текстилно образование. Вработена од 2019 година.