Славчо Шумаров

Ракувач на депо

Роден во 1977 година во Струмица. Дипломиран историчар на уметноста. Во Уметничката галерија вработен од 2008 година.