Иван Јовев

Кустос

Роден во 1962 година во Струмица. Дипломиран историчар на уметност со археологија. Во Уметничката галерија вработен од 2002 година. Од 2002 г. до 2004 г. бил раководител на Уметничката галерија, а од 2004 г. до 2017 г. бил директор на НУЦК „Антон Панов“ од Струмица.