Ристо Ефтимов

Столар

Роден во 1963 година во Струмица. Вишо образование. Вработен од 2019 година.