Коста Трајковски

Електричар

Роден во 1976 година во Струмица. Завршено средно образование. Вработен од 2019 година.