Петар Јаков

Портир

Роден во 1960 година во Струмица. Во НУЦК „Антон Панов“ вработен од 2014 година.