Ванчо Трајков

Сценски работник

Роден во 1978 година во Струмица. Во НУЦК вработен од 2019 година.