Тони Ѓорѓиев

Портир

Роден во 1963 година во Струмица. Вишо образование. Во НУЦК вработен од 2008 година.