Марија Беџовски

Самостоен референт-сметководител

Родена во 1976 година во Струмица. Средно гимназиско образование. Вработена од 2019 година.