Ирена Николова

Самостоен референт за административни работи

Родена во 1985 година во Струмица. Завршено средно образование. Вработена од 2021 година.